ธ.ค. 12

ประกาศรายชื่อและตารางสอบ V-net

รายชื่อผู้เข้าสอบ v-net

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชิื่อนักศึกษาสอบ v-net

ตารางสอบ v-net

คลิกเพื่อตรวจสอบ ตารางสอบระดับ ปวช.

คลิกเพื่อตรวจสอบ ตารางสอบระดับ ปวส.

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=800

พ.ย. 13

ประกาศการสมัครเรียนต่อ ระบบโควตา ระบบTCAS ปีการศึกษา 2561

  • ระบบTCAS
คณะอุตสาหากรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบ Portfolio 1/1 ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบ Portfolio 1/1
รายชื่อนักศึกษาTCAS รอบ Portfolio 1/1 รายชื่อนักศึกษาTCAS รอบ Portfolio 1/1 

คลิก!! ยืนยันสิทธิ์เพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักศึกษา  ระหว่าง 15-19 ธันวาคม 2560
ลิก!! เพื่อดูวิธีการยืนยันสิทธิ์ 

 

  • ระบบโควตา
คณะอุตสาหากรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประกาศรหัสผู้สมัครสอบโควตา รอบ 1 / 2560
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 1 วันที่ 13 พ.ย.60

โควตารอบที่ 1 สามารถขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 17 พฤศจิกายน 2560 

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

✏    คลิกเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่   

ตัวอย่าง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

  1.    (VDO) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ตัวอย่าง)
  2.    (เอกสาร) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใหม่
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการรายงานตัว  ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
โทรศัพท์ : 098-6022754

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=764

พ.ย. 02

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนและประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560


               📆คลิกเพื่อดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา 2560📆

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=745

ต.ค. 17

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ TCAS

ประกาศรับบสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

👉👉คู่มือการสมัครเรียนผ่านระบบ TCAS👈👈

ระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่จบ ม.6 ที่สมัครเรียนหลักสูตร 4-5ปี ต้องสมัครผ่านระบบ TCAS (เท่านั้น)
สมัครได้ที่ http://ess.rmuti.ac.th/eAdmi…/eApplicant/InfoEAdmission.aspx
และนักศึกษาที่สมัครหลักสูตร 2-3ปี สมัครได้ที่ http://fit.rmuti.ac.th/quota/
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 098-6022754
Facebook แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=722

ต.ค. 17

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศรับบสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

👉👉คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัครโควตา 2561👈👈

👉👉ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนโควตา👈👈

👉👉คลิกเพื่อสมัครเรียนออนไลน์👈👈

ระดับ ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
นักศึกษาที่สมัครโควตา ระดับปวช. ระดับปวส.และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3ปี
สมัครได้ที่  http://fit.rmuti.ac.th/quota/ 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 098-6022754 
Facebook แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=718

พ.ย. 13

คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบบริการนักศึกษา : ESS

คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบบริการนักศึกษา : ESS

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 – 11 มกราคม 2561 

 

👉👉 คลิกเพื่อดูคู่มือการยื่นขอสำเสร็จการศึกษา 👈👈

👉👉 คลิกเพื่อดูวีดีโอขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา 👈👈

โทรศัพท์ : 098-6022754

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=771

พ.ย. 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบ 1 ปีการศึกษา 2561


คลิกเพื่อดูรายชื่อนักศึกษาที่มีการสอบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียดการสอบ

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการสอบ
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนารบ.หรือใบรับรองผลการศึกษา 
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์มือ0986022754  Facebook :แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=757

พ.ย. 07

กำหนดการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ(ระบบโควตา) ปีการศึกษา2561


เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการสอบ 
1.สำเนาทะเบียนบ้าน

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนารบ.หรือใบรับรองผลการศึกษา 
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์มือ0986022754  Facebook :แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=750

ต.ค. 24

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560


📆คลิกเพื่อดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา 2560📆

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=741

ก.ย. 20

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา2559 รอบแก้ I

 

***นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา 2559 รอบแก้ i สามารถติดต่อขอรับเอกสารทรานสคริป ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่ 25 กันยายน 2560 เป็นต้นไป                                                                                 **กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ   พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

 

 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=711

Page 1 of 512345