Admin

Author's details

Date registered: สิงหาคม 30, 2018

Latest posts

  1. ประกาศกำหนดการขอยื่นสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 — พฤศจิกายน 12, 2019
  2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบรับตรง ปีการศึกษา 2563 — พฤศจิกายน 10, 2019
  3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 — พฤศจิกายน 8, 2019
  4. ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 — พฤศจิกายน 5, 2019
  5. กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเรียน 2/62 — พฤศจิกายน 4, 2019

Author's posts listings

พ.ย. 12

ประกาศกำหนดการขอยื่นสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

➡ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.   ➡ ดาวน …

Continue reading »

พ.ย. 10

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบรับตรง ปีการศึกษา 2563

 ➡ คลิกเพื่อดูประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร   เปิ …

Continue reading »

พ.ย. 08

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 ➡ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การแพทย์แผนไทย  ➡ รายชื่อผ …

Continue reading »

พ.ย. 05

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

➡ รายชื่อสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ➡ รายชื่อสาขาเทคโนโลยีก …

Continue reading »

พ.ย. 04

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเรียน 2/62

คลิกเพื่อลงทะเบียนรายวิชาเรียน ➡ คลิกเพื่อดูปฏิทินการศึ …

Continue reading »

ต.ค. 31

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา2563

➡ ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตา 1  ➡ เอกสารขั้ …

Continue reading »

ต.ค. 18

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลโควตา 2563  ➡ ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัด …

Continue reading »

ต.ค. 16

ประกาศพ้นสภาพ 1/2562

➡ ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ เพิ่มเติม 1/2562 ➡ ประกา …

Continue reading »

ต.ค. 16

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่ …

Continue reading »

ต.ค. 09

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา

 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษา 25 …

Continue reading »

Page 1 of 812345...Last »