Admin

Author's details

Date registered: สิงหาคม 30, 2018

Latest posts

  1. ประกาศ!! รับเอกสารทางการศึกษา ใบรองรองคุณวุฒิ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 — มกราคม 21, 2019
  2. ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบของบัตร ATM — มกราคม 10, 2019
  3. ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 — มกราคม 8, 2019
  4. ประกาศ! การขอยื่นสำเสร็จการศึกษา ระดับ ปวช. — มกราคม 7, 2019
  5. ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 — ธันวาคม 11, 2018

Author's posts listings

ม.ค. 21

ประกาศ!! รับเอกสารทางการศึกษา ใบรองรองคุณวุฒิ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิ  ภาคเรีย …

Continue reading »

ม.ค. 10

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบของบัตร ATM

นักศึกษาสามารถดำเนินการขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ในรู …

Continue reading »

ม.ค. 08

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0986022754 FCAEBOOK : แ …

Continue reading »

ม.ค. 07

ประกาศ! การขอยื่นสำเสร็จการศึกษา ระดับ ปวช.

➡ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.   นักศึก …

Continue reading »

ธ.ค. 11

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่1  …

Continue reading »

ธ.ค. 02

สมัครเรียนระบบTCAS ปีการศึกษา2562

➡ ➡ คลิกเพื่อดูคุณสมบัติและสมัครเรียน  

พ.ย. 15

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0986022754 FCAEB …

Continue reading »

พ.ย. 06

กำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0986022754 FCAEBOOK : แ …

Continue reading »

ต.ค. 29

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา

หมายเหตุ : ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทสอบคัดเลือก มาขึ้ …

Continue reading »

ก.ย. 25

ประเมินการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษา 1/2561

  <= สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบประเมินฯ     …

Continue reading »

Page 1 of 212