Admin

Author's details

Name: วินัย ไตรพิมพ์
Date registered: ตุลาคม 27, 2016

Latest posts

  1. ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา2559 รอบแก้ I — กันยายน 20, 2017
  2. ประกาศ ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 มารับคู่มือนักศึกษาใหม่ — สิงหาคม 8, 2017
  3. ประกาศ!!รับบัตรประจำนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 — กรกฎาคม 25, 2017
  4. ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 — กรกฎาคม 11, 2017
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย โควตาสถาบันพระพรมราชนก ประจำปีการศึกษา 2560 — มิถุนายน 13, 2017

Author's posts listings

ก.ย. 20

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา2559 รอบแก้ I

     

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=711

ส.ค. 08

ประกาศ ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 มารับคู่มือนักศึกษาใหม่

ให้นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี มารับคู่มือนักศึ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=702

ก.ค. 25

ประกาศ!!รับบัตรประจำนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ!!ให้นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ , ระด …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=689

ก.ค. 11

ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศและยกเลิกปฏิทิน60ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=682

มิ.ย. 13

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย โควตาสถาบันพระพรมราชนก ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ม …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=678

มิ.ย. 08

ประกาศรับเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

หมายเหตุ: สามารถติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษาได้ที่แผนกง …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=669

พ.ค. 18

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

กำหนดการจัดกิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=662

มี.ค. 30

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก รอบรับตรงปีการศึกษา2560

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับ ปวช. รายชื่อผู้สอบผ่า …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=645

มี.ค. 30

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ป …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=639

มี.ค. 30

ประกาศรายชื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบโควตา(ขยายเวลา) ปีการศึกษา2560 เพิ่มเติม

รายชื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบโควตา(ขยายเวล …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=635

Page 1 of 41234