Admin

Author's details

Name: วินัย ไตรพิมพ์
Date registered: ตุลาคม 27, 2016

Latest posts

  1. ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2560 — พฤษภาคม 22, 2018
  2. ประกาศ!!ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา2561 — พฤษภาคม 11, 2018
  3. ประกาศ!! รับสมัครนักศึกษา ระบบTCAS รอบรับตรงร่วม ปีการศึกษา 2561 — พฤษภาคม 9, 2018
  4. ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย — พฤษภาคม 8, 2018
  5. ประกาศ!! ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 (เพิ่มเติม) — เมษายน 30, 2018

Author's posts listings

ก.พ. 07

แจ้ง กำหนดวัน การยื่นคำร้องขอรับพระราชทานปริญญาาบัตร ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560

ประกาศ แจ้ง กำหนดวัน การยื่นคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=937

ก.พ. 02

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 รอบ i

*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=931

ม.ค. 19

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560

*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=913

ม.ค. 16

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน ระบบ TCAS รอบPortfolio1/2 เพื่อทำการพิมพ์ใบสมัครไปชำระเงิน

>>>คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้สมัคร<<< หมาย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=900

ม.ค. 15

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561

ระบบโควตา คณะอุตสาหากรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาต …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=892

ม.ค. 08

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ TCAS

ประกาศรับบสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 &#x1f4 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=880

ม.ค. 08

ประกาศรหัสผู้สมัครสอบเพื่อทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระบบTCAS ปีการศึกษา 2561

✏    คลิกเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่    ตัวอย่าง ขั้นต …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=870

ม.ค. 07

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561 (ระบบรับตรง)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบั …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=846

พ.ย. 13

คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบบริการนักศึกษา : ESS

คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบบริการนักศึกษา : …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=771

พ.ย. 13

ประกาศ!!รายชื่อการสมัครเรียนต่อ ระบบโควตา ระบบTCAS ปีการศึกษา 2561

ระบบTCAS คณะอุตสาหากรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=764

Page 2 of 712345...Last »