Admin

Author's details

Date registered: สิงหาคม 30, 2018

Latest posts

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2562 — มิถุนายน 20, 2019
  2. ประกาศ ให้นักศึกษาใหม่รหัสนักศึกษา 62 ทุกชั้นปี นำส่งเอกสารเพื่อทวนสอบการสำเร็จการศึกษา — มิถุนายน 19, 2019
  3. กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 — มิถุนายน 12, 2019
  4. ประกาศ!! รับใบประกาศผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2562 — มิถุนายน 11, 2019
  5. ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 — มิถุนายน 11, 2019

Author's posts listings

พ.ค. 14

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รอบที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

 ➡ คลิก เพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ➡ วิดิโอ ขั้น …

Continue reading »

พ.ค. 08

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

 ➡ คลิก เพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ➡ วิดิโอ ขั้น …

Continue reading »

พ.ค. 03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 ปีการศึกษา2562

คลิก เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ …

Continue reading »

พ.ค. 02

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลสำหรับผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

 ➡ คลิก เพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ➡ วิดิโอ ขั้น …

Continue reading »

พ.ค. 01

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ปีการศึกษา2562

คลิก เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ …

Continue reading »

เม.ย. 21

ประกาศกำหนดการขอยื่นสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561

➡ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.   ➡ ดาวน …

Continue reading »

เม.ย. 19

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา2562

คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   ขั้นตอนการข …

Continue reading »

เม.ย. 18

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปีการศึกษา2562

รายละเอียดการรับสมัคร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยาก …

Continue reading »

เม.ย. 18

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา2562

รายละเอียดการรับสมัคร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยาก …

Continue reading »

เม.ย. 18

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รอบที่ 2 ปีการศึกษา2562

กำหนดการรับสมัคร กำหนดการ รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 11 &#82 …

Continue reading »

Page 2 of 612345...Last »