Admin

Author's details

Name: วินัย ไตรพิมพ์
Date registered: ตุลาคม 27, 2016

Latest posts

  1. ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 — มกราคม 19, 2018
  2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน ระบบ TCAS รอบPortfolio1/2 เพื่อทำการพิมพ์ใบสมัครไปชำระเงิน — มกราคม 16, 2018
  3. ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561 — มกราคม 15, 2018
  4. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ TCAS — มกราคม 8, 2018
  5. ประกาศรหัสผู้สมัครสอบเพื่อทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระบบTCAS ปีการศึกษา 2561 — มกราคม 8, 2018

Author's posts listings

พ.ย. 02

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนและประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

               📆คลิกเพื่อดูรายละเอียดปฏิทินการศ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=745

ต.ค. 24

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

📆คลิกเพื่อดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา 2560&#x1f4 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=741

ต.ค. 17

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ TCAS

ประกาศรับบสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 &#x1f4 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=722

ต.ค. 17

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2561

  ประกาศรับบสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=718

ก.ย. 20

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา2559 รอบแก้ I

     

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=711

ส.ค. 08

ประกาศ ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 มารับคู่มือนักศึกษาใหม่

ให้นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี มารับคู่มือนักศึ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=702

ก.ค. 25

ประกาศ!!รับบัตรประจำนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ!!ให้นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ , ระด …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=689

ก.ค. 11

ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศและยกเลิกปฏิทิน60ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=682

มิ.ย. 13

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย โควตาสถาบันพระพรมราชนก ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ม …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=678

มิ.ย. 08

ประกาศรับเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

หมายเหตุ: สามารถติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษาได้ที่แผนกง …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=669

Page 2 of 512345