Admin

Author's details

Date registered: สิงหาคม 30, 2018

Latest posts

  1. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2562 — มีนาคม 19, 2019
  2. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2 — มีนาคม 13, 2019
  3. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา2562 — กุมภาพันธ์ 28, 2019
  4. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา2562 — กุมภาพันธ์ 28, 2019
  5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562 — กุมภาพันธ์ 23, 2019

Author's posts listings

ก.พ. 04

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบTCAS รอบ2 โควตา สำหรับนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี เท่านั้น

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบTCAS รอบ2 โควตา สำหรับนั …

Continue reading »

ม.ค. 31

ประกาศ! ขอเปลี่ยนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ม.ค. 25

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 รอบi

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่1  …

Continue reading »

ม.ค. 24

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0986022754 FCAEB …

Continue reading »

ม.ค. 21

ประกาศ!! รับเอกสารทางการศึกษา ใบรองรองคุณวุฒิ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิ  ภาคเรีย …

Continue reading »

ม.ค. 10

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบของบัตร ATM

นักศึกษาสามารถดำเนินการขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ในรู …

Continue reading »

ม.ค. 08

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0986022754 FCAEBOOK : แ …

Continue reading »

ม.ค. 07

ประกาศ! การขอยื่นสำเสร็จการศึกษา ระดับ ปวช.

➡ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.   นักศึก …

Continue reading »

ธ.ค. 11

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่1  …

Continue reading »

ธ.ค. 02

สมัครเรียนระบบTCAS ปีการศึกษา2562

➡ ➡ คลิกเพื่อดูคุณสมบัติและสมัครเรียน  

Page 2 of 3123