Admin

Author's details

Name: วินัย ไตรพิมพ์
Date registered: ตุลาคม 27, 2016

Latest posts

  1. ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2560 — พฤษภาคม 22, 2018
  2. ประกาศ!!ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา2561 — พฤษภาคม 11, 2018
  3. ประกาศ!! รับสมัครนักศึกษา ระบบTCAS รอบรับตรงร่วม ปีการศึกษา 2561 — พฤษภาคม 9, 2018
  4. ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย — พฤษภาคม 8, 2018
  5. ประกาศ!! ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 (เพิ่มเติม) — เมษายน 30, 2018

Author's posts listings

พ.ย. 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อดูรายชื่อนักศึกษาที่มีการสอบ คลิกเพื่อดูรายละเ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=757

พ.ย. 07

กำหนดการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ(ระบบโควตา) ปีการศึกษา2561

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการสอบ  1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=750

พ.ย. 02

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนและประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

               📆คลิกเพื่อดูรายละเอียดปฏิทินการศ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=745

ต.ค. 24

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

📆คลิกเพื่อดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา 2560&#x1f4 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=741

ต.ค. 17

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ TCAS

ประกาศรับบสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 &#x1f4 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=722

ต.ค. 17

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2561

  ประกาศรับบสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=718

ก.ย. 20

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา2559 รอบแก้ I

     

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=711

ส.ค. 08

ประกาศ ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 มารับคู่มือนักศึกษาใหม่

ให้นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี มารับคู่มือนักศึ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=702

ก.ค. 25

ประกาศ!!รับบัตรประจำนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ!!ให้นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ , ระด …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=689

ก.ค. 11

ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศและยกเลิกปฏิทิน60ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=682

Page 3 of 712345...Last »