Admin

Author's details

Name: วินัย ไตรพิมพ์
Date registered: ตุลาคม 27, 2016

Latest posts

  1. ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 — มกราคม 19, 2018
  2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน ระบบ TCAS รอบPortfolio1/2 เพื่อทำการพิมพ์ใบสมัครไปชำระเงิน — มกราคม 16, 2018
  3. ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561 — มกราคม 15, 2018
  4. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ TCAS — มกราคม 8, 2018
  5. ประกาศรหัสผู้สมัครสอบเพื่อทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระบบTCAS ปีการศึกษา 2561 — มกราคม 8, 2018

Author's posts listings

พ.ย. 07

ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=275

พ.ย. 04

ประกาศผลโควตา ปี2560

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=244

พ.ย. 03

ขั้นตอนการกรอกประวัติ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=232

ต.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=214

ต.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเน …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=210

ต.ค. 31

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ไ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=207

ต.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ ๑

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ไ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=204

ต.ค. 31

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา(โควตาพิเศษ) ปวช. ปวส. ป.ตรี 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=195

ต.ค. 27

ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=44

Page 5 of 512345