Admin

Author's details

Name: วินัย ไตรพิมพ์
Date registered: ตุลาคม 27, 2016

Latest posts

  1. ประกาศรายชื่อนักศึกษษที่ทำการขึ้นทะเบียนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561 ระบบรับตรง — เมษายน 11, 2018
  2. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ TCAS รอบรับตรงโควตา — เมษายน 2, 2018
  3. ประกาศผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 — มีนาคม 30, 2018
  4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบรับตรง ปีการศึกษา 2561 — มีนาคม 27, 2018
  5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2561 — มีนาคม 20, 2018

Author's posts listings

ม.ค. 04

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตา 2560 (ขยายเวลา)

  คลิกเพื่อสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อโควตา (ขยายเวลา) …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=486

ธ.ค. 28

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำกา …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=482

ธ.ค. 20

กำหนดการรับสมัครโควตา (ขยายเวลา) ปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่อสมัครเรียนโควตา (ขยายเวลา) ผ่านระบบออนไลน์  เว …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=472

ธ.ค. 19

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2559 ตั้ง …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=454

ธ.ค. 14

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ป …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=440

ธ.ค. 07

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=41

ธ.ค. 07

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์       ** คลิกเพ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=411

พ.ย. 07

ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=275

พ.ย. 04

ประกาศผลโควตา ปี2560

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=244

พ.ย. 03

ขั้นตอนการกรอกประวัติ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=232

Page 5 of 6« First...23456