Category: ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายชื่ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาเรียน ระบบโควตา 2 ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่ประสงค์ที่กู้ กองทุนกู้ยืม (กยศ.) ให้มาดำเนิ …

Continue reading

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 2/2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0986022754FACEBOOK : แผน …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตา 2  เอกสารข …

Continue reading

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับ บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  คลิกเพื่อดูประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร เ …

Continue reading

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

คลิกเพื่อดูประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คลิกเพื่อดูประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลโควตา รอบ2 ปีการศึกษา 2563   ประกาศ!! รายชื่อผู …

Continue reading

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562

 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1  ปีก …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพื่อดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาเรียน รอบโควตา ปีการศึกษา 2563

((นักศึกษาที่ประสงค์กู้ กยศ. กรอ. ให้ดำเนินการติดต่อที่ …

Continue reading