Category: ข่าวลงทะเบียน/เพิ่ม/ลดรายวิชา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตา 2  เอกสารข …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพื่อดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาเรียน รอบโควตา ปีการศึกษา 2563

((นักศึกษาที่ประสงค์กู้ กยศ. กรอ. ให้ดำเนินการติดต่อที่ …

Continue reading

ประกาศกำหนดการขอยื่นสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

➡ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.   ➡ ดาวน …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 ➡ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การแพทย์แผนไทย  ➡ รายชื่อผ …

Continue reading

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเรียน 2/62

คลิกเพื่อลงทะเบียนรายวิชาเรียน ➡ คลิกเพื่อดูปฏิทินการศึ …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2562

 ➡ คลิก เพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ➡ วิดิโอ ขั้น …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ TCAs รอบที่ 4 Admission

 ➡ คลิก เพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ➡ วิดิโอ ขั้น …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รอบที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

 ➡ คลิก เพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ➡ วิดิโอ ขั้น …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

 ➡ คลิก เพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ➡ วิดิโอ ขั้น …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 ปีการศึกษา2562

คลิก เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ …

Continue reading