Category Archive: ข่าวกิจกรรม

พ.ย. 12

ประกาศกำหนดการขอยื่นสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

➡ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.   ➡ ดาวน …

Continue reading »

พ.ย. 08

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 ➡ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การแพทย์แผนไทย  ➡ รายชื่อผ …

Continue reading »

พ.ย. 05

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

➡ รายชื่อสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ➡ รายชื่อสาขาเทคโนโลยีก …

Continue reading »

ต.ค. 31

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา2563

➡ ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตา 1  ➡ เอกสารขั้ …

Continue reading »

ต.ค. 18

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลโควตา 2563  ➡ ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัด …

Continue reading »

ก.ย. 03

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียนระบบโควตา ออนไลน์ รอบที …

Continue reading »

ก.ย. 02

ประกาศรายชื่อนักศึกษาให้มาดำเนินการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและลำด …

Continue reading »

ส.ค. 18

ประกาศ ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1. พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียน 2.พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะ …

Continue reading »

ส.ค. 04

แจ้งบัณฑิตที่ไม่เข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2562

แจ้งสาเหตุได้ที่เว็บไซต์ http://regis.rmuti.ac.th/regis

ก.ค. 07

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 รอบ i

ประกาศ! นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถรั …

Continue reading »

Page 1 of 41234