Category Archive: ข่าวกิจกรรม

ก.ย. 03

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1 : 9 กันยายน – 30 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดใบสมัครเ …

Continue reading »

ก.ย. 02

ประกาศรายชื่อนักศึกษาให้มาดำเนินการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและลำด …

Continue reading »

ส.ค. 18

ประกาศ ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1. พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียน 2.พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะ …

Continue reading »

ส.ค. 04

แจ้งบัณฑิตที่ไม่เข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2562

แจ้งสาเหตุได้ที่เว็บไซต์ http://regis.rmuti.ac.th/regis

ก.ค. 07

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 รอบ i

ประกาศ! นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถรั …

Continue reading »

มิ.ย. 28

การแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการแต่งกายในการถ่ายรูปทำบัตรประจำต …

Continue reading »

มิ.ย. 26

กิจกรรม “ให้ความรู้การใช้ระบบงานบริการการศึกษา ESS”

มิ.ย. 20

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2562

 ➡ คลิก เพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ➡ วิดิโอ ขั้น …

Continue reading »

มิ.ย. 19

ประกาศ ให้นักศึกษาใหม่รหัสนักศึกษา 62 ทุกชั้นปี นำส่งเอกสารเพื่อทวนสอบการสำเร็จการศึกษา

คลิกเพื่อตรวจสอบอักษรย่อแต่ละสาขา   สอบถามข้อมูลเพ …

Continue reading »

มิ.ย. 12

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษาการศึกษา ปีการศึกษา 2562   ⬇ คลิกเพื่อลงท …

Continue reading »

Page 1 of 3123