Category Archive: หน้าแรก

ก.ย. 03

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1 : 9 กันยายน – 30 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดใบสมัครเ …

Continue reading »

ก.ย. 02

ประกาศรายชื่อนักศึกษาให้มาดำเนินการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2562

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและลำด …

Continue reading »

ส.ค. 23

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2562

รายละเอียดการรับสมัคร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะ …

Continue reading »

ส.ค. 23

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2562

รายละเอียดการรับสมัคร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยาก …

Continue reading »

ส.ค. 18

ประกาศ ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

1. พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียน 2.พ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะ …

Continue reading »

ส.ค. 04

แจ้งบัณฑิตที่ไม่เข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2562

แจ้งสาเหตุได้ที่เว็บไซต์ http://regis.rmuti.ac.th/regis

ก.ค. 10

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2  ปีการศึกษา 2561 …

Continue reading »

ก.ค. 07

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 รอบ i

ประกาศ! นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาสามารถรั …

Continue reading »

มิ.ย. 28

การแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการแต่งกายในการถ่ายรูปทำบัตรประจำต …

Continue reading »

มิ.ย. 26

กิจกรรม “ให้ความรู้การใช้ระบบงานบริการการศึกษา ESS”

Page 1 of 612345...Last »