Category Archive: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ

พ.ค. 08

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเล …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=1050

เม.ย. 30

ประกาศ!! ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 (เพิ่มเติม)

  <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครรอบขยายเ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=1031

เม.ย. 11

ประกาศรายชื่อนักศึกษษที่ทำการขึ้นทะเบียนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561 ระบบรับตรง

ประกาศขึ้นทะเบียนนักศึกษารับตรง61 << คลิกเพื่อดูร …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=1020

มี.ค. 27

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบรับตรง ปีการศึกษา 2561

>>คลิก เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลื่อก&lt …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=986

มี.ค. 20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2561

คลิกดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ****นักศึก …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=959

ม.ค. 16

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน ระบบ TCAS รอบPortfolio1/2 เพื่อทำการพิมพ์ใบสมัครไปชำระเงิน

>>>คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้สมัคร<<< หมาย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=900

ม.ค. 15

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561

ระบบโควตา คณะอุตสาหากรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาต …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=892

ม.ค. 08

ประกาศรหัสผู้สมัครสอบเพื่อทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระบบTCAS ปีการศึกษา 2561

✏    คลิกเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่    ตัวอย่าง ขั้นต …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=870

พ.ย. 13

คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบบริการนักศึกษา : ESS

คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบบริการนักศึกษา : …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=771

พ.ย. 13

ประกาศ!!รายชื่อการสมัครเรียนต่อ ระบบโควตา ระบบTCAS ปีการศึกษา 2561

ระบบTCAS คณะอุตสาหากรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=764

Page 1 of 212