Category Archive: ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

พ.ย. 12

ประกาศกำหนดการขอยื่นสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

➡ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.   ➡ ดาวน …

Continue reading »

พ.ย. 10

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบรับตรง ปีการศึกษา 2563

 ➡ คลิกเพื่อดูประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร   เปิ …

Continue reading »

พ.ย. 05

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

➡ รายชื่อสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ➡ รายชื่อสาขาเทคโนโลยีก …

Continue reading »

พ.ย. 04

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเรียน 2/62

คลิกเพื่อลงทะเบียนรายวิชาเรียน ➡ คลิกเพื่อดูปฏิทินการศึ …

Continue reading »

ต.ค. 31

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา2563

➡ ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตา 1  ➡ เอกสารขั้ …

Continue reading »

ต.ค. 18

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลโควตา 2563  ➡ ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัด …

Continue reading »

ต.ค. 07

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2562

รายละเอียดการรับสมัคร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกร …

Continue reading »

ก.ย. 03

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียนระบบโควตา ออนไลน์ รอบที …

Continue reading »

ส.ค. 23

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2562

รายละเอียดการรับสมัคร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะ …

Continue reading »

ส.ค. 23

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2562

รายละเอียดการรับสมัคร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยาก …

Continue reading »

Page 1 of 41234