Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตา 2  เอกสารข …

Continue reading

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับ บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  คลิกเพื่อดูประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร เ …

Continue reading

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

คลิกเพื่อดูประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คลิกเพื่อดูประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลโควตา รอบ2 ปีการศึกษา 2563   ประกาศ!! รายชื่อผู …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพื่อดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาเรียน รอบโควตา ปีการศึกษา 2563

((นักศึกษาที่ประสงค์กู้ กยศ. กรอ. ให้ดำเนินการติดต่อที่ …

Continue reading

ประกาศกำหนดการขอยื่นสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

➡ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.   ➡ ดาวน …

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบรับตรง ปีการศึกษา 2563

 สมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง   ➡ คลิกเพื่อดูประกาศและรา …

Continue reading

ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

➡ รายชื่อสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ➡ รายชื่อสาขาเทคโนโลยีก …

Continue reading

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเรียน 2/62

คลิกเพื่อลงทะเบียนรายวิชาเรียน ➡ คลิกเพื่อดูปฏิทินการศึ …

Continue reading