Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ค. 19

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560

*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=913

ม.ค. 16

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน ระบบ TCAS รอบPortfolio1/2 เพื่อทำการพิมพ์ใบสมัครไปชำระเงิน

>>>คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้สมัคร<<< หมาย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=900

ม.ค. 15

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561

ระบบโควตา คณะอุตสาหากรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาต …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=892

ม.ค. 08

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ TCAS

ประกาศรับบสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 &#x1f4 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=880

ม.ค. 08

ประกาศรหัสผู้สมัครสอบเพื่อทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระบบTCAS ปีการศึกษา 2561

✏    คลิกเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่    ตัวอย่าง ขั้นต …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=870

ม.ค. 07

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561 (ระบบรับตรง)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบั …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=846

พ.ย. 13

คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบบริการนักศึกษา : ESS

คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบบริการนักศึกษา : …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=771

พ.ย. 13

ประกาศ!!รายชื่อการสมัครเรียนต่อ ระบบโควตา ระบบTCAS ปีการศึกษา 2561

ระบบTCAS คณะอุตสาหากรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=764

พ.ย. 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อดูรายชื่อนักศึกษาที่มีการสอบ คลิกเพื่อดูรายละเ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=757

พ.ย. 07

กำหนดการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ(ระบบโควตา) ปีการศึกษา2561

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการสอบ  1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=750

Page 2 of 512345