Category Archive: ข่าววิชาการ

ก.พ. 07

แจ้ง กำหนดวัน การยื่นคำร้องขอรับพระราชทานปริญญาาบัตร ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560

ประกาศ แจ้ง กำหนดวัน การยื่นคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=937

ก.พ. 02

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 รอบ i

*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=931

ม.ค. 19

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560

*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=913

ม.ค. 16

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน ระบบ TCAS รอบPortfolio1/2 เพื่อทำการพิมพ์ใบสมัครไปชำระเงิน

>>>คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้สมัคร<<< หมาย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=900

ม.ค. 07

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561 (ระบบรับตรง)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบั …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=846

พ.ย. 13

คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบบริการนักศึกษา : ESS

คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบบริการนักศึกษา : …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=771

พ.ย. 13

ประกาศ!!รายชื่อการสมัครเรียนต่อ ระบบโควตา ระบบTCAS ปีการศึกษา 2561

ระบบTCAS คณะอุตสาหากรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=764

พ.ย. 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อดูรายชื่อนักศึกษาที่มีการสอบ คลิกเพื่อดูรายละเ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=757

พ.ย. 07

กำหนดการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ(ระบบโควตา) ปีการศึกษา2561

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการสอบ  1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=750

พ.ย. 02

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนและประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

               📆คลิกเพื่อดูรายละเอียดปฏิทินการศ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=745

Page 1 of 512345