Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

มี.ค. 13

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0986022754 FACEB …

Continue reading »

ก.พ. 28

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา2562

รายละเอียดการรับสมัคร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยาก …

Continue reading »

ก.พ. 28

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา2562

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ห …

Continue reading »

ก.พ. 23

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 ➡ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในวั …

Continue reading »

ก.พ. 15

กำหนดการส่งข้อมูลคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

  #ในการยื่นคำร้องต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน &nbsp …

Continue reading »

ก.พ. 12

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0986022754 FCAEB …

Continue reading »

ก.พ. 12

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0986022754 FCAEB …

Continue reading »

ก.พ. 05

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกำหนดการต่างๆ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครเรียนและกำหนดการ สมัครตั้งแต่บัดนี้ &#821 …

Continue reading »

ก.พ. 04

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบTCAS รอบ2 โควตา สำหรับนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี เท่านั้น

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบTCAS รอบ2 โควตา สำหรับนั …

Continue reading »

ม.ค. 25

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 รอบi

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่1  …

Continue reading »

Page 1 of 3123