Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ค. 24

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0986022754 FCAEB …

Continue reading »

ม.ค. 21

ประกาศ!! รับเอกสารทางการศึกษา ใบรองรองคุณวุฒิ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิ  ภาคเรีย …

Continue reading »

ม.ค. 10

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบของบัตร ATM

นักศึกษาสามารถดำเนินการขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ในรู …

Continue reading »

ม.ค. 08

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0986022754 FCAEBOOK : แ …

Continue reading »

ม.ค. 07

ประกาศ! การขอยื่นสำเสร็จการศึกษา ระดับ ปวช.

➡ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.   นักศึก …

Continue reading »

ธ.ค. 11

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่1  …

Continue reading »

ธ.ค. 02

สมัครเรียนระบบTCAS ปีการศึกษา2562

➡ ➡ คลิกเพื่อดูคุณสมบัติและสมัครเรียน  

พ.ย. 15

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0986022754 FCAEB …

Continue reading »

พ.ย. 06

กำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0986022754 FCAEBOOK : แ …

Continue reading »

ต.ค. 29

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา

หมายเหตุ : ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทสอบคัดเลือก มาขึ้ …

Continue reading »

Page 2 of 3123