«

»

เม.ย. 11

Print this เรื่อง

ประกาศรายชื่อนักศึกษษที่ทำการขึ้นทะเบียนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561 ระบบรับตรง

ประกาศขึ้นทะเบียนนักศึกษารับตรง61

<< คลิกเพื่อดูรายชื่อนักศึกษาที่ทำการขึ้นทะเบียน >>

หมายเหตุ :: ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการรายงานตัวลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ที่วิทยาเขตสกลนครในระหว่าง 25 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30น. – 15.30น. ณ อาคารสำนักงานคณะบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย วิทยาเขตสกลนคร หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร หรือโทรศัพท์ 098-6022754

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่
1.ค่าใช้จ่ายรายงานตัวระดับปริญญาตรี
2.ค่าใช้จ่ายรายงานตัวระดับปวส.
3.ค่าใช้จ่ายรายงานตัวระดับปวช.

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=1020