«

»

เม.ย. 30

Print this เรื่อง

ประกาศ!! ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 (เพิ่มเติม)

  <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครรอบขยายเวลา >>>

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่
1.ค่าใช้จ่ายรายงานตัวระดับปริญญาตรี
2.ค่าใช้จ่ายรายงานตัวระดับปวส.
3.ค่าใช้จ่ายรายงานตัวระดับปวช.

 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 098-6022754
Facebook แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=1031