«

»

พ.ค. 08

Print this เรื่อง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 

 << คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร >>

หมายเหตุ :ให้ผู้ประสงค์ด้วยตนเองได้ที่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เว้นวันหยุดราชการ ผู้ประสาน
อาจารย์ ดร.จรินยา ขุนทะวาด       โทรศัพท์ 091-0642083
อาจารย์ ดร.นฤวัตร  ภักดี              โทรศัพท์ 088-5713922
อาจารย์ ดร.ปราณี  ศรีราช            โทรศัพท์ 098-0978235
อาจารย์รัชฎาวรรณ  อรรคนิมาตย์  โทรศัพท์ 085-4611959

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=1050