«

»

พ.ค. 09

Print this เรื่อง

ประกาศ!! รับสมัครนักศึกษา ระบบTCAS รอบรับตรงร่วม ปีการศึกษา 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ (Thai University Central Admission System : TCAS)  รอบที่ ๓ รอบรับตรงร่วมกัน โดยรับสมัครผ่านระบบของ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ (Thai University Central Admission System : TCAS) รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน

รายละเอียดการรับสมัคร

 

คลิกเพื่อดูคู่มือการสมัคร

<<>>
คลิกเพื่อสมัครเรียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=1065