ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 ➡ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การแพทย์แผนไทย
 ➡ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
🎬 วีดีโอขึ้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 📌คลิกเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน