ประกาศกำหนดการขอยื่นสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

➡ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.  
➡ ดาวน์โหลดใบตรวจสอบภาระหนี้สิน
🎬 ีวีดิโอวิธีการขอยื่นสำเร็จการศึกษา
📌 ยื่นสำเร็จการศึกษา  ปวส. ป.ตรี  ป.โท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน