ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

 ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตา 2
 เอกสารขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 วีดิโอขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 คลิก เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
 ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
 ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
 ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.098-602-2754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

PDF Embedder requires a url attribute