«

»

ต.ค. 31

Print this เรื่อง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาแพทย์แผนไทย (ครั้งที่ ๑) นั้น คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัตินักเรียน/นักศึกษา พื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบโควต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=207