«

»

พ.ย. 04

Print this เรื่อง

ประกาศผลโควตา ปี2560

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559)

ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2560 (สำรอง)

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประกาศ รหัสผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(สำรอง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 18 ธันวาคม 2559) ประกาศ รหัสผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(สำรอง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา สาขาแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 18 ธันวาคม 2559)

นักศึกษาที่ตรวจสอบรายชื่อ และรหัสผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาใหม่ได้โดยผ่านระบบออนไลน์ได้  ตามลิงค์ข้างล่างนี้ สามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2559 – 22 ธันวาคม 2559 
****(เพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักศึกษาโควตา)****

ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2560

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประกาศ รหัสผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 9 ธันวาคม 2559) ประกาศ รหัสผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 9 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 9 ธันวาคม 2559) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 9 ธันวาคม 2559)

ประกาศผลโควตา ปี 2560

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสาขาวิศวกรรมโยธา เพิ่มเติม เข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศ รหัสผู้สมัครสอบเพิ่มเติม เข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 (วันที่ 7 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รหัสผู้สมัครสอบเพิ่มเติม เข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 (วันที่ 7 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพิ่มเติม เข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ปวส.ป.ตรี (วันที่ 7ธันวาคม 2559)
ประกาศ รหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 (วันที่ 7 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 (วันที่ 7 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) ประกาศ รหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 (วันที่ 7 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ปวส. (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพิ่มเติม เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศรหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปวส.,ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (วันที่10พฤศจิกายน 2559)  ประกาศรหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (วันที่10พฤศจิกายน 2559)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศรหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปวส.,ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 (วันที่ 26 ตุลาคม 2559) ประกาศรหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 (วันที่ 26 ตุลาคม 2559)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 (วันที่ 21 ตุลาคม 2559)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 (วันที่ 18 ตุลาคม 2559)

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

        >> คลิก เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา <<

 

ตัวอย่าง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

  1.    (VDO) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ตัวอย่าง)
  2.    (เอกสาร) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใหม่

 

 

โทรศัพท์ : 098-6022754

 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=244