«

»

ธ.ค. 07

Print this เรื่อง

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

3

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

      ** คลิกเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ **

ตัวอย่าง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

  1.    (VDO) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ตัวอย่าง)
  2.    (เอกสาร) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใหม่
โทรศัพท์ : 098-6022754

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=411