«

»

ธ.ค. 14

Print this เรื่อง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

111

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559

 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประกาศ!!รายชื่อและห้องสอบ ประกาศ!!รายชื่อและห้องสอบ
(คลิกเพื่ออ่าน) ข้อปฏิบัติ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

***นักศึกษาสามารถ Login เข้าสอบระบบสอบด้วย Usesword และ Password เดียวกันกับบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาลัย (ตัวอย่าง Usename : rann.th , Password : 123456 )

***นักศึกษาที่ไม่มีบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาลัย สามารถติดต่อขอได้ที่ แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=440