«

»

ม.ค. 10

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบของบัตร ATM

นักศึกษาสามารถดำเนินการขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ในรูปแบบของบัตร ATM ได้ ทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่า ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

➡ เอกสารขอทำบัตร
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.ในกรณี นักศึกษารหัส 60 , 59 , 58 , 57 ต้องเขียนคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่และมีค่าจัดทำบัตรนักศึกษา 100 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน