«

»

ธ.ค. 19

Print this เรื่อง

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2

2

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2559

ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2559 โดยไม่เสียค่าปรับ
#ชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียน ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

31 ธันวาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 ลงทะเบียนโดยมีค่าปรับ (ลงทะเบียนล้าช้า)
#ชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียน ได้ที่แผนกงานการเงิน วิทยาเขตสกลนคร

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=454