«

»

ธ.ค. 28

Print this เรื่อง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2560
ค่าใช้จ่ายในการราบงานตัว ระดับ ปวช. , ปวส. , ป.ตรี

 ****หากนักศึกษาท่านใด ทำการชำระค่าขึ้นทะเบียนแล้ว ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ไม่พบ หรือมีข้อสงสัย
ติดต่อได้ที่ โทร 098-6022754  Facebook: แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=482