«

»

ก.พ. 15

กำหนดการส่งข้อมูลคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

 

#ในการยื่นคำร้องต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน