«

»

ม.ค. 11

Print this เรื่อง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบออนไลน์

13

คู่มือการสมัครผ่านระบบออนไลน์ 👈
คลิกเพื่อดูรายละเอียดการประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2560 (รับตรง) 👈
กำหนดการการรายงานตัวลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 👈

****หมายเหตุ นักศึกษาที่ทำการสมัครและชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อใช้ในการยืนยันเข้าห้องสอบหรือหากมีข้อขัดข้อง

โทร 098-6022754
facebook แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=524