«

»

มี.ค. 30

Print this เรื่อง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก รอบรับตรงปีการศึกษา2560

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับ ปวช. รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับ ปวส.และปริญญาตรี

***หมายเหตุ : ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ให้นักศึกษาระดับปวช. ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี 4ปีและ 5ปี ให้มาทำการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2ปี และ 3 ปี ให้มาทำการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=645