«

»

พ.ค. 18

Print this เรื่อง

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

กำหนดการจัดกิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 วันที่ 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2560
         นักศึกษากลุ่ม ปวส. เฉพาะนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างยนต์ (สำหรับนักศึกษาที่จบ ม.6) และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี (สำหรับนักศึกษาที่จบ ม.6) และนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มเทียบโอน (2-3 ปี) เท่านั้น

>>>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด<<<

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560


วันที่ 23-25 มิถุุนายน 2560 

    สัมภาระที่นักศึกษาต้องเตรียม ดังนี้
     1.ชุดนักศึกษา จำนวน 2 ชุด
     2. ชุดลำลอง จำนวน 2 ชุด
     3. ของใช้ส่วนตัว 
     4. ยารักษาโรค (กรณีมีโรคประจำตัว)

หมายเหตุ : วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 น. รายงานตัว ณ อาคารกิจการนักศึกษา

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=662