«

»

ก.ย. 20

Print this เรื่อง

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา2559 รอบแก้ I

 

***นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา 2559 รอบแก้ i สามารถติดต่อขอรับเอกสารทรานสคริป ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่ 25 กันยายน 2560 เป็นต้นไป                                                                                 **กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ   พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

 

 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=711