«

»

พ.ค. 01

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ปีการศึกษา2562

คลิก เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน