«

»

พ.ย. 10

Print this เรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบ 1 ปีการศึกษา 2561


คลิกเพื่อดูรายชื่อนักศึกษาที่มีการสอบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียดการสอบ

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการสอบ
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนารบ.หรือใบรับรองผลการศึกษา 
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์มือ0986022754  Facebook :แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=757