«

»

พ.ย. 13

Print this เรื่อง

ประกาศ!!รายชื่อการสมัครเรียนต่อ ระบบโควตา ระบบTCAS ปีการศึกษา 2561

  • ระบบTCAS
คณะอุตสาหากรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
รายชื่อนักศึกษาTCAS รอบ Portfolio 1/2 รายชื่อนักศึกษาTCAS รอบ Portfolio 1/2
ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบ Portfolio 1/1 ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบ Portfolio 1/1
รายชื่อนักศึกษาTCAS รอบ Portfolio 1/1 รายชื่อนักศึกษาTCAS รอบ Portfolio 1/1 

หมายเหตุ: ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าสอบในรอบ Portflio1/2 มาทำการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

 

 

 

  • ระบบโควตา
คณะอุตสาหากรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรหัสผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบ2 ระดับ ปวส.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรหัสผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบ2 ระดับ ปริญญาตรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบ 2 ระดับปวช.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบ 2 ระดับปวส.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบ 2 ระดับปริญญาตรี
รอบที่ 1
ประกาศรหัสผู้สมัครสอบโควตา รอบ 1 / 2560
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบที่ 1 วันที่ 13 พ.ย.60

โควตารอบที่ 2 ในวันที่มาทำการสอบให้นำเอกสารมาด้วยดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบแสดงผลการเรียน

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

✏    คลิกเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่   

ตัวอย่าง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

  1.    (VDO) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ตัวอย่าง)
  2.    (เอกสาร) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใหม่
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการรายงานตัว  ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
โทรศัพท์ : 098-6022754

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=764