«

»

พ.ย. 13

Print this เรื่อง

คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบบริการนักศึกษา : ESS

คู่มือการยื่นขอสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบบริการนักศึกษา : ESS

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 – 11 มกราคม 2561 

 

👉👉 คลิกเพื่อดูคู่มือการยื่นขอสำเสร็จการศึกษา 👈👈

👉👉 คลิกเพื่อดูวีดีโอขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา 👈👈

โทรศัพท์ : 098-6022754

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=771