«

»

พ.ค. 29

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission ปีการศึกษา2562

คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบ

ให้นักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าสอบมาดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบTCAS รอบที่ 4 Admission ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 เวลา 08.30 – 12.00 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน