«

»

ม.ค. 08

Print this เรื่อง

ประกาศรหัสผู้สมัครสอบเพื่อทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระบบTCAS ปีการศึกษา 2561

✏    คลิกเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่   

ตัวอย่าง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

  1.    (VDO) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ตัวอย่าง)
  2.    (เอกสาร) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใหม่
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการรายงานตัว  ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
โทรศัพท์ : 098-6022754

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=870