«

»

ส.ค. 04

แจ้งบัณฑิตที่ไม่เข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2562

แจ้งสาเหตุได้ที่เว็บไซต์ http://regis.rmuti.ac.th/regis