«

»

ม.ค. 15

Print this เรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561

  • ระบบโควตา
คณะอุตสาหากรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
✅ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวช.
ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) 😉😉
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (เพิ่มเติม) 😉😉
ระดับปริญญาตรี 😉😉
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 😉😉

 

  • ระบบTCAS
คณะอุตสาหากรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี
😉

หมายเหตุ:: กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนนักศึกษาใหม่และชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ จะมีการประกาศเร็วๆนี้ ทางหน้าเว็บและแฟนเพจFACEBOOK แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทรศัพท์ : 098-6022754

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=892