«

»

ก.พ. 07

Print this เรื่อง

แจ้ง กำหนดวัน การยื่นคำร้องขอรับพระราชทานปริญญาาบัตร ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560

ระกาศ แจ้ง กำหนดวัน การยื่นคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ปีการศึกาษา 2561 โดยบัณฑิตสามารถยื่นคำร้องเปลี่ยนคำนำหน้านาม ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเลื่อนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และไม่รอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้โดยขอยื่นคำร้องด้วยตัวเองที่วิทยาเขตสกลนคร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 หรือสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

>>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดและเอกสารคำร้อง<<

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=937