«

»

มี.ค. 27

Print this เรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบรับตรง ปีการศึกษา 2561

>>คลิก เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลื่อก<<

<<คลิกเพื่อขึ้นทะเบียนนีกศึกษาใหม่>>

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา

1.วีดิโอขั้นตอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาใหม่

2.ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

<<คลิก>>เพื่อขึ้นทะเบียนนีกศึกษาใหม่

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=986