«

»

มี.ค. 30

Print this เรื่อง

ประกาศผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ :: หากนักศึกษาท่านไหนไม่สามารถดูผลการศึกษาได้เนื่องด้วยไม่ได้ดำเนินการประเมินอาจารย์ผู้สอน สามารถมาดำเนินการเขียนคำร้องขอผลการศึกษาได้ที่แผนกวิชาการและงานทะเบียน อาคารอำนวยการ ชั้น1 ตามเวลาเวลาทำการครับ

<< คลิก เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอผลการศึกษา >>

เขียนคำร้องแล้วชำระเงินที่แผนกงานการเงิน แล้วนำมายืนที่แผนกงานวิชาการและงานทะเบียนนะครับ

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=996