ระบบโควตา
 ➡ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในวันที่ 13 มีนาคม 2562 
 ➡ ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 – 22 มีนาคม 2562
 ➡ ลงทะเบียนเรียน วันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระบบโควตา  รอบที่ 2

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระบบโควตา รอบที่ 1

 

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน