ระบบรับตรง (เพิ่มเติม)

สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เอกสารใช้ในการแนบการสมัครเรียนรอบรับตรง
1.สำเนาบัตรประชาชน   1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ฉบับ
3.ใบรับรองผลการเรียน  2 ฉบับ
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว             3 ฉบับ
อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี
มีกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สมัครรอบรับตรง(เพิ่มเติม)สมัครด้วยตัวเองได้ที่
แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1
ดาวน์โหลดใบสมัคร
➡ คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 😳 
 😳 คลิกเพื่อดูรหัสวิชาเอกและสาขาที่เปิดสอน 💡 

คลิกเพื่อดูประกาศรับสมัครนักศึกษา (รับตรง เพิ่มเติม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน