ระบบ รับตรง

 สมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง 

 ➡ คลิกเพื่อดูประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2563 ในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี. และปริญญาโท นักศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สมัครสามารถรู้ผลการรับสมัครในวันที่สมัคร พร้อมชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

ลิงค์ในการเข้ากรอกข้อมูลนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง ( สำหรับอาจารย์เท่านั้น )

➡ คลิกเพื่อกรอกข้อมูลผู้สมัคร

 

ดาวน์โหลดใบสมัครรอบรับตรง 
1. 💡 ใบสมัครระดับ ปวช.
2. 💡 ใบสมัครระดับ ปวส.
3. 💡 ใบสมัครระดับ ปริญญาตรี

 😳 คลิกเพื่อดูรหัสวิชาเอก 💡 

เอกสารใช้ในการแนบการสมัครเรียนรอบรับตรง
1.สำเนาบัตรประชาชน   1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ฉบับ
3.ใบรับรองผลการเรียน  1 ฉบับ
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว               3 ฉบับ

 

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน