ระบบ รับตรง

 สมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง 

 ➡ คลิกเพื่อดูประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร

>>ประกาศผลการสมัครเรียนออนไลน์<<

คลิกเพื่อสมัครเรียนออนไลน์

กำหนดการ
1. สมัครด้วยตนเอง (รอบรับตรง) 6 ม.ค. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
แผนที่เดินทาง คลิกที่นี่
2. สมัครผ่านเว็บไซต์ (รอบรับตรง) บัดนี้ – 29 พ.ค. 2563 คลิกที่นี่ เพื่อสมัครออนไลน์ 
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก ผ่านระบบสมัครสอบออนไลน์ ภายใน 2 วันทำการ (นับถัดจากวันที่สมัคร) 1. ดูประกาศที่เว็บไซต์ แผนกฯงานทะเบียน
2. ตวจสอบผลออนไลน์ ได้ที่ ตรวจสอบผล
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ขึ้นทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียม (นับถัดจากวันที่ผ่านการคัดเลือก) ขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่
5. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ขึ้นทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียม (นับถัดจากวันที่ผ่านการคัดเลือก) ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
6.ลงทะเบียนรายวิชาเรียน สำหรับผู้ที่ดำเนินการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน   ดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาเรียนหลังชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1 วันทำการ ลงทะเบียนรายวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่
7.ชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาเรียน ดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาเรนียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

เอกสารใช้ในการแนบการสมัครเรียนรอบรับตรง
1.สำเนาบัตรประชาชน   1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ฉบับ
3.ใบรับรองผลการเรียน  1 ฉบับ
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว             3 ฉบับ

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

ดาวน์โหลดใบสมัครรอบรับตรงเพื่อสมัครด้วยตัวเอง
➡ คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 😳 
 😳 คลิกเพื่อดูรหัสวิชาเอกและสาขาที่เปิดสอน 💡 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน