ระบบ รับตรง

 สมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง 

 ➡ คลิกเพื่อดูประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร

กำหนดการ
1. สมัครด้วยตนเอง (รอบรับตรง) 6 ม.ค. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
แผนที่เดินทาง คลิกที่นี่
2. สมัครผ่านเว็บไซต์ (รอบรับตรง) 6 ม.ค. 2563 คลิกที่นี่ เพื่อสมัครออนไลน์ (เฉพาะคณะอุตสาหกรรมแบะเทคโนโลยี)
3. วันสุดท้ายของการรับสมัคร (รอบรับตรง) 29 พ.ค. 2563
4. สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 7 มี.ค. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
5.สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
    5.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
    5.2 สาขาวิชาครุศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม
 จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 15.30 น.
 ติดต่อสอบได้ที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1 
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สาขาที่ไม่มีการสอบ) สามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก ผ่านระบบสมัครสอบออนไลน์ ภายใน 5 วันทำการ (นับถัดจากวันที่สมัคร) 1. ดูประกาศที่เว็บไซต์ แผนกฯงานทะเบียน
2. ตวจสอบผลออนไลน์ ได้ที่ ตรวจสอบผล
7. ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ขึ้นทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 20 วัน (นับถัดจากวันที่ผ่านการคัดเลือก) ขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่
8. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ขึ้นทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 20 วัน (นับถัดจากวันที่ผ่านการคัดเลือก) ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์ (สำหรับอาจารย์เท่านั้น)
>>คลิกเพื่อสมัครนักศึกษา<<

ดาวน์โหลดใบสมัครรอบรับตรงเพื่อสมัครด้วยตัวเอง

➡ คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 😳 

 😳 คลิกเพื่อดูรหัสวิชาเอกและสาขาที่เปิดสอน 💡 

เอกสารใช้ในการแนบการสมัครเรียนรอบรับตรง
1.สำเนาบัตรประชาชน   1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ฉบับ
3.ใบรับรองผลการเรียน  1 ฉบับ
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว             3 ฉบับ

อัตราค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน (จ่ายแรกเข้า)
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวช. 
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปวส.
➡ ค่าใช้จ่ายแรกเข้า  ระดับปริญญาตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FACEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน