ม.ค. 09

ประกาศรายชื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2560

12

รายชื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 
ค่าใช้จ่ายในการราบงานตัว ระดับ ปวช. , ปวส. , ป.ตรี

 ****หากนักศึกษาท่านใด ทำการชำระค่าขึ้นทะเบียนแล้ว ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ไม่พบ หรือมีข้อสงสัย
ติดต่อได้ที่ โทร 098-6022754  Facebook: แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=505

ม.ค. 04

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2560 (รอบรับตรง)

1

👉คลิกเพื่อสมัครเรียน (รอบรับตรง) ผ่านระบบออนไลน์ 👆

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดการประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2560 (รอบรับตรง)<<👈

#รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบรับตรง) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคา – 17 กุมภาพันธ์ 2560
โทรศัพท์ : 098-6022754

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=493

ม.ค. 04

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตา 2560 (ขยายเวลา)

 

2

คลิกเพื่อสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อโควตา (ขยายเวลา) ผ่านระบบออนไลน์ 👆

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ขยายโควตา รอบ2)👆

>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดการประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตา 2560 (ขยายเวลา)<<

#รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อโควตา (ขยายเวลา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคา – 26 กุมภาพันธ์ 2560
#สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.fit.rmuti.ac.th/quota/
โทรศัพท์ : 098-6022754

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=486

ธ.ค. 20

กำหนดการรับสมัครโควตา (ขยายเวลา) ปีการศึกษา 2560

Web

คลิกเพื่อสมัครเรียนโควตา (ขยายเวลา) ผ่านระบบออนไลน์ 

โทรศัพท์ : 098-6022754

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=472

ธ.ค. 19

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2

2

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2559

ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2559 โดยไม่เสียค่าปรับ
#ชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียน ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

31 ธันวาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 ลงทะเบียนโดยมีค่าปรับ (ลงทะเบียนล้าช้า)
#ชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียน ได้ที่แผนกงานการเงิน วิทยาเขตสกลนคร

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=454

ธ.ค. 14

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

111

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559

 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประกาศ!!รายชื่อและห้องสอบ ประกาศ!!รายชื่อและห้องสอบ
(คลิกเพื่ออ่าน) ข้อปฏิบัติ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

***นักศึกษาสามารถ Login เข้าสอบระบบสอบด้วย Usesword และ Password เดียวกันกับบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาลัย (ตัวอย่าง Usename : rann.th , Password : 123456 )

***นักศึกษาที่ไม่มีบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาลัย สามารถติดต่อขอได้ที่ แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=440

ธ.ค. 07

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

unnamed-2-crop-web

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา(โควตาพิเศษ)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
——————————————————
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้มีนโยบายส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย หรือมีความสามารถพิเศษ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีโอกาสทางการศึกษา จึงจัดสรรโควตาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อเข้าศึกษาต่อ จึงได้กำหนดคุณสมบัติและกำ หนดการรับสมัคร ดังเอกสารแนบ ดังนี้
  1. ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อโควตา-ปี-2560.pdf
  2. กำหนดการรับสมัครโควตา-2560
  3. ใบสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบโควตา-2560.pdf
  4. ค่าใช้จ่าย-ปวช..pdf
  5. ค่าใช้จ่ายระดับ-ปวส..pdf
  6. ค่าใช้จ่ายระดับปริญญาตรี.pdf

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์   >>(คลิกที่นี้)<<

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=41

ธ.ค. 07

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

3

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

      ** คลิกเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ **

ตัวอย่าง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

  1.    (VDO) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ตัวอย่าง)
  2.    (เอกสาร) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใหม่
โทรศัพท์ : 098-6022754

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=411

พ.ย. 07

ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) , ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงได้กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559.pdf

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=275

พ.ย. 04

ประกาศผลโควตา ปี2560

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559)

ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2560 (สำรอง)

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประกาศ รหัสผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(สำรอง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 18 ธันวาคม 2559) ประกาศ รหัสผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(สำรอง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา สาขาแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 18 ธันวาคม 2559)

นักศึกษาที่ตรวจสอบรายชื่อ และรหัสผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาใหม่ได้โดยผ่านระบบออนไลน์ได้  ตามลิงค์ข้างล่างนี้ สามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2559 – 22 ธันวาคม 2559 
****(เพื่อรักษาสิทธิ์การเป็นนักศึกษาโควตา)****

ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2560

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประกาศ รหัสผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 9 ธันวาคม 2559) ประกาศ รหัสผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 9 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 9 ธันวาคม 2559) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (วัน 9 ธันวาคม 2559)

ประกาศผลโควตา ปี 2560

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสาขาวิศวกรรมโยธา เพิ่มเติม เข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศ รหัสผู้สมัครสอบเพิ่มเติม เข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 (วันที่ 7 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รหัสผู้สมัครสอบเพิ่มเติม เข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 (วันที่ 7 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพิ่มเติม เข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ปวส.ป.ตรี (วันที่ 7ธันวาคม 2559)
ประกาศ รหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 (วันที่ 7 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 (วันที่ 7 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) ประกาศ รหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 (วันที่ 7 ธันวาคม 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ปวส. (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพิ่มเติม เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ระดับ ป.ตรี (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศรหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปวส.,ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (วันที่10พฤศจิกายน 2559)  ประกาศรหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (วันที่10พฤศจิกายน 2559)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศรหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปวส.,ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 (วันที่ 26 ตุลาคม 2559) ประกาศรหัสผู้สมัครสอบ เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 (วันที่ 26 ตุลาคม 2559)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 (วันที่ 21 ตุลาคม 2559)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและผู้ผ่านคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 (วันที่ 18 ตุลาคม 2559)

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

        >> คลิก เพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา <<

 

ตัวอย่าง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

  1.    (VDO) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ตัวอย่าง)
  2.    (เอกสาร) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใหม่

 

 

โทรศัพท์ : 098-6022754

 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=244

Page 2 of 3123