พ.ย. 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระบบโควตา รอบ 1 ปีการศึกษา 2561


คลิกเพื่อดูรายชื่อนักศึกษาที่มีการสอบ
คลิกเพื่อดูรายละเอียดการสอบ

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการสอบ
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนารบ.หรือใบรับรองผลการศึกษา 
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์มือ0986022754  Facebook :แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=757

พ.ย. 07

กำหนดการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ(ระบบโควตา) ปีการศึกษา2561


เอกสารที่ต้องเตรียมมาในการสอบ 
1.สำเนาทะเบียนบ้าน

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนารบ.หรือใบรับรองผลการศึกษา 
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์มือ0986022754  Facebook :แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=750

พ.ย. 02

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนและประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560


               📆คลิกเพื่อดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา 2560📆

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=745

ต.ค. 24

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560


📆คลิกเพื่อดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา 2560📆

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=741

ต.ค. 17

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ TCAS

ประกาศรับบสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

👉👉คู่มือการสมัครเรียนผ่านระบบ TCAS👈👈

ระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่จบ ม.6 ที่สมัครเรียนหลักสูตร 4-5ปี ต้องสมัครผ่านระบบ TCAS (เท่านั้น)
สมัครได้ที่ http://ess.rmuti.ac.th/eAdmi…/eApplicant/InfoEAdmission.aspx
และนักศึกษาที่สมัครหลักสูตร 2-3ปี สมัครได้ที่ http://fit.rmuti.ac.th/quota/
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 098-6022754
Facebook แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=722

ต.ค. 17

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศรับบสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

👉👉คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัครโควตา 2561👈👈

👉👉ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนโควตา👈👈

👉👉คลิกเพื่อสมัครเรียนออนไลน์👈👈

ระดับ ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
นักศึกษาที่สมัครโควตา ระดับปวช. ระดับปวส.และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3ปี
สมัครได้ที่  http://fit.rmuti.ac.th/quota/ 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 098-6022754 
Facebook แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=718

ก.ย. 20

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา2559 รอบแก้ I

 

***นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา 2559 รอบแก้ i สามารถติดต่อขอรับเอกสารทรานสคริป ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่ 25 กันยายน 2560 เป็นต้นไป                                                                                 **กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ   พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

 

 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=711

ส.ค. 08

ประกาศ ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 มารับคู่มือนักศึกษาใหม่

ให้นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี มารับคู่มือนักศึกษาใหม่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒา
***สามารถส่งตัวแทนหรือหัวหน้าห้องมารับแทนได้

 

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=702

ก.ค. 25

ประกาศ!!รับบัตรประจำนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ!!ให้นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้้นสูง และระดับปริญญาตรี มารับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถมารับด้วยตัวเองได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หมายเหตู::::สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษาหรือทำบัตรหาย สามารถมาขอทำบัตรใหม่ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอทำบัตรใหม่ สำหรับผู้ที่ทำบัตรหายหรือชำรุด คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ )

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=689

ก.ค. 11

ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศและยกเลิกปฏิทิน60ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) , ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงได้กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

>> ประกาศปฏิทินปีการศึกษา2560 <<

Permanent link to this article: http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=682

Page 3 of 712345...Last »