ก.พ. 12

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ก.พ. 12

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ก.พ. 06

ประกาศรับสมัครเรียน

ก.พ. 05

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกำหนดการต่างๆ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครเรียนและกำหนดการ
สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 26 กุมภาพันธ์ 2562
สอบคัดเลือก 9 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 13 มีนาคม 2562
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 13 – 22 มีนาคม 2562
นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2562
สาขาวิชาที่มีการสอบ   ➡ http://apra.skc.rmuti.ac.th/?p=483

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ก.พ. 04

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบTCAS รอบ2 โควตา สำหรับนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี เท่านั้น


ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบTCAS รอบ2 โควตา สำหรับนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี เท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนที่ http://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=122

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ม.ค. 31

ประกาศ! ขอเปลี่ยนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ม.ค. 25

ประกาศ! รับเอกสารทางการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 รอบi

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารทรานสคริป ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา2561 รอบ i
*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2561 สามารถติดต่อขอรับเอกสารทรานสคริป ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

➡ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

ม.ค. 24

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

 

ม.ค. 21

ประกาศ!! รับเอกสารทางการศึกษา ใบรองรองคุณวุฒิ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ! นักศึกษาสามารถรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิ  ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา2561
*นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2561 สามารถติดต่อขอรับเอกสาใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
**กรณีติดต่อรับแทน ผู้ติดต่อรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารและผู้รับแทนพร้อมสำเนาถูกต้อง**

➡ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

ม.ค. 10

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบของบัตร ATM

นักศึกษาสามารถดำเนินการขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ในรูปแบบของบัตร ATM ได้ ทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่า ได้ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

➡ เอกสารขอทำบัตร
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.ในกรณี นักศึกษารหัส 60 , 59 , 58 , 57 ต้องเขียนคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่และมีค่าจัดทำบัตรนักศึกษา 100 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0986022754
FCAEBOOK : แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน

Page 5 of 7« First...34567